АЛТЕРНАТИВА ЗА СПАСЕНИЕ

АЛТЕРНАТИВА ЗА СПАСЕНИЕ

Целенасоченото и систематично унищожаване на българската нация е геноцид.
Темпът на загуба на българския генофонд днес е най-малко два пъти по-ускорен от темпа на загуба през първия век от османското иго. В близките години още 650 000 български граждани са на път да минат в отвъдното. В същото време, по раждаемост на 1000 души, сме на 210-то място от общо 224 държави.
Защо българите намаляват толкова мащабно?
Стресът и мизерията в България са фактори, изкуствено създавани и насилствено налагани против волята на хората. От тук и изключително високата смъртност, която ни поставя сред държавите с най-мащабно лишаване от правото на живот.
Проведено е „добре планирана смъртност”, което навежда на извода, че наложеният на страната ни модел на преход в най-висока степен убива хора. След като населението ни е поставено в такива условия на живот, които да водят към неговото пълно или частично физическо унищожение, това е деяние, попадащо на понятието геноцид – престъпление, за което няма давност (чл.416 от НК).
Възможност за спиране на геноцида в реално време и
обстоятелства на укрепващ се капитализъм и то вече в колониална страна е много голямо предизвикателство, граничещо с невъзможност. Но не бива да пропуснем факта, че демографския
колапс, съчетан с геноцид в страната ни обрича на погубване
на целия суетност и загубване на България като територия,
останала без българи. Толкова е страшно и стресиращо, че е
трудно да го повярваш. Има ли изход ? ИМА ! Мобилизиране на
наличния граждански сектор за активни действия, водещи до
позитивни решения. /Разбрах , че през 80-те години на ХХ век
такива граждански сдружения успяха да завоюват сериозни
позиции, да насърчават участието на хората в контрола на
управлението в редица страни от Европа, Философията им е, че
хармония в управлението може да се постигне чрез
взаимодействие между трите главни субекта: правителство,
бизнес и граждани./ Колкото и да изглежда утопична, не може да
се отрече, че тази идея е голямо предизвикателство.
Кардиналният въпрос днес е може ли ДА СПРЕМ ГЕНОЦИДА?
Кой може да спре геноцида? Отговорът е извън партиите. Засяга цялата нация. Всеки, който реши да го използва за свои теснопартийни цели, неминуемо ще претърпи загуба. България е в задълбочаваща се криза на легитимност и това допълнително усложнява нещата. Кой генерира тези фактори, които водят към геноцид? Едва ли може да се оспорва, че тази политика е следствие от мафиотизиране на държавното управление през годините на така наречения преход. Престъпността не само се случи, но напълно се е сляла с трите власти. Може ли някой да си припомни, поне едно престъпление извършено у нас извън действието, или бездействието на държавния чиновник?
„Организираната престъпност има корумпиращо влияние върху всички български институции, включително върху парламента, правителството и съдебната власт. В резултат на това, организираната престъпност е увеличила влиянието си и е в състояние да действа буквално безнаказано”, сочи в доклад още през 2005 г. Джеймс Пардю, посланик на САЩ в София.
Има и едно още ,което трябва да знаем : ние изгубихме студената война преди тридесет години срещу капитализма и днес сме заробена колониална страна. Платихме си за това с четири бази безплатно и и безвъзмездно. Изпълняваме и се съобразяваме с всяко тяхно решение касаещо се за техните интереси… Чисто колониално робство е това!
При това положение може ли България да избегне „историческия фалит“?
Моята преценка е : че днес при подобна партийна конфигурация , няма как да бъде избегнат такъв фалит. Много учени, писатели , философи призовават за „разум и чувства за национална отговорност“ към действащите на терен политически сили.
За мен обаче водещите политици в изброените партии са пленници на личните си амбиции и интереси, на страстта към забогатяване и не се ръководят от разума и чувството за отговорност.
Има ли ценности върху които би могло да се постигне национално обединение и кои са те?
Остава единствена и последна алтернатива за спасение : РАЗВИТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, тоест активиране на гражданските сдружения по место живеене /които са многобройни в страната/ и тези гражданите-данъкоплатци да започнат да осъществят правото си да знаят как властта харчи парите им! Поемайки в свои ръце всички контролни и регулаторни дейности, които са извън трите власти, на практика ще се сложи касов апарат на държавата! А това е следващата стъпка към спиране на геноцида.
Защото, кой друг, ако не Гражданските сдружения и силно Гражданско Общество, може да осъществи на дело правовата държава, да реализира идеала, записан от съставителите на Конституция ни и решимостта „Да създадем демократична, правова и социална държава!“ Далеч съм от мисълта , че България ще възкръсне и процъфти икономически и социално, но поне ще се спаси етноса и територията България, а това не е малко, така че си заслужава.
И само партии, които на дело зачитат гражданското общество, разбират равно поставянето като дълг като необратимо допускане да бъдат ежедневно, ежечасно, контролирани чрез механизмите на гражданския контрол и регулация, само такива партии, могат да получат подкрепата на българите.
Извода : Очевидно, народът показва сериозни признаци на пробуждане. Нека всеки истински и достоен българин, независимо с каква партийна принадлежност и етнос е, се присъедини към местните Гражданските сдружения и докаже гражданския си дълг към деца, внуци и България.

ИЛИЯ МИЛАДИНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *