Б С П ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

 

Б С ПБСП
ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

България отново е пред избори. Избори, които ще определят кой ще ни управлява и ще отстоява националните и регионални интереси. Избори за политика на българската държава, която отстоява интересите на мнозинството български граждани или обслужва едно привилeгировано малцинство.
Основните проблеми с решаването на които се ангажираме са тези, които са най-важни за нашата област и нейните граждани-безработицата, бедността, достъпа до здравеопазване и образование, престъпността и корупцията, защитата при бедствия.
\Ние предлагаме:
• Политика за стимулиране на заетостта и производството.Подкрепа на проекти, свързани с разкриване на нови работни места; Създаване на условия за задържане на млади специалисти.
• Политика за прогресивно данъчно облагане.
• Законодателни и административни преференции за Северозападния регион- ниво ІІ, за разпределение на земеделските субсидии, за всички земеделски производители и активни мерки за социална закрила.
• Цялостна подкрепа от страна на държавата към местните земеделски производители. Осигуряване възможности за земеделските фирми да реалзиират своята продукция.
• Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и до лечебни здравни заведения. Осигуряване на медицинско обслужване на малките населени места.
• Развитие на всички степени на образователната система. Подобряване достъпа до образование. Подобряване на материалната база на средищните и защитените училища. Обхващане на всички деца в училищна възраст.
• Преодоляване на дискриминационните условия за наемане на работа на лица от ромски произход и на лица с увреждания.
• Стимулиране на туризма чрез подобряване състоянието на областната инфраструктура, допълнително развитие на предлаганите туристически продукти и услуги и рекламиране на уникалните за областта природни дадености.
• Изграждане на нови и рехабилитация и модернизация на съществуващи първокласни пътища от национално и европейско значение.
Приоритетно направление в пътния сектор: направление Видин-Монтана-София-Кулата.
Модернизация и реконструкция на ІІІ и ІV клас пътна мрежа в област Монтана.
• Обновяване на спортната инфраструктура и стимулиране на форми за масов спорт. Разширяване на мрежата от малки спортни обекти – спортни площадки, игрища и др. с достъп за свободно ползване.
• Подкрепа на културните институции и дейности.
Ние изискваме от нашите кандидати за народни представители законодателни инициативи за:
 Преглед на всички приватизационни сделки.
 Приемане на законодателно изискване собствеността да задължава собствениците и да я използват по предназначение и в интерес на гражданите и обществото.
 Да се създадат условия за използване на общинската и държавна собственост в процеса на реиндустриализация.
 Узаконяване на ромските квартали.
 Институционално изграждане на Държавна агенция за развитие на Северозапада със седалище – гр.Монтана.
Кандидатите за народни представители се ангажират с конкретни проекти за социално-икономическото развитие на област Монтана:
o Стартиране изграждането на тунел под прохода “Петрохан”.
o Реализиране на интегриран туристически проект “Чипровци-Георги Дамяново- Берковица-Монтана”.
o Развитие на Международния учебен център за гражданска защита на МВР – гр.Монтана.
o Приватизация чрез конкурс за привличане на инвеститори на недостроената сграда на т.н.”Хирургически блок” в гр.Монтана.
o Реализиране на съвместен трансграничен проект с Румъния “Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасни метеорологични явления и пренос на опасни вещества”.
o Реализиране на програма за минимизиране на риска от наводнения.
o Реализиране на проект за създаване на нов ГКПП със Сърбия в община Чипровци.
o Проектиране изграждането на път Пирот-Монтана.
o Изграждане на индустриален парк в гр.Лом.
o Развитие на проекта за воден цикъл в община Монтана в следващия програмен период и подмяна на водопроводната мрежа.
o Изграждане на тържище /борса/ за селскостопанска продукция в гр.Монтана.
o Реализиране на проекти за анализиране на семейна среда за хора с увреждания /преустройване на жилищни сгради и транспортни средства, подготовка на лични асистенти и др./
o Обособяваве на “Напоителни системи-Монтана” като самостоятелна структура..
o Подпомагане на процеса за ускорено развитие на бубарството.
o Подпомагане на процеса за реализиране на инвестиционни проекти в сферата на земеделието, преработвателната и хранително-вкусовата промешленост.
o Привличане на инвеститори за:
– Реализиране на язовир “Огоста” като спортно-туристически комплекс;.
– Реализиране на проект за модернизация на училищната база в с.Смоляновци, община Монтана.
Няма да допуснем разминаването между обявената от нас политика и действията на нашите представители във властта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *