ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ И УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ И УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Гражданското общество имат възможност ефективно да съществува само при развитите демократичните общности, където има връзка управлявани – управляващи и обратно. Формалната част от него са неправителствени организации, граждански инициативи и други граждански формирования с идеална цел. Но основното определящо качество на Гражданското общество е именно да бъде коректив на управляващите. И тук веднага спираме и си задаваме въпроса : има ли възможност и условия да съществува в България Гражданското общество ? Днес условията от необходимостта са много по силно изразени в обществото, въпреки незначителните възможности да се образуват и рационално да съществуват. При положение, че Гражданското общество защитава кауза , или човек, или взема отношения по благоустройството в селището в което живее. Винаги зад интересите на Гражданското общество седят личните граждански интереси, но е важно да се определи, че става въпрос за сбор и съвкупност от много личности (общество), а не за една личност. Въпреки това може да се говори за проблемност при обединяването около някаква значима обществена кауза. Много голям процент от българите считат, че такова общество не съществува, не вярват в полезността на неправителствените организации и предпочитат да се „капсулират“ в семейния кръг. Явно УСЛОВИЯТА са по галями от ВЪЗМОЖНОСТИТЕ днес в България да съществуват Гражданско общество. Необходимостта от Гражданско общество е все по очевидно, поради факта , че в момента липсва очертано ляво политическо формирование , което да представлява и закриля обикновените и трудовите хора. Не споменах интнелигенцията, затова че тя, или услужливо се спотайва в пазвите на управляващите , или се изнася в чужбина.
Като противовес на властта и държавното управление, на гонитбата за повече печалба и изгоди, присъщи на пазара, сега практически във всяка страна има ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. Понастоящем в целия свят съществува гражданското общество успоредно с останалите сектори и запълва празнотите, които оставят пазарът и правителството. Зараждащите се потребности на света в преход създават широко поле за изява на гражданската активност. Тя всъщност е фактор регулиращ отношението правителство – пазар – народ. Казано простичко, гражданското общество има възможност да помогнат на нуждаещите се или за да повишат качеството на живота в собственото им обкръжение и общност.
Това са водещите морални ценности, които произвеждат социална енергия у хората и изграждат тъканта на гражданското общество.
Проблемите и тревогите се различават по време и място, но гражданските движения са вече постоянно и доказано явление.
Очеведно е, че съществуващата днес система на капитализма не може да бъде разрушена, сменена и дори „преодоляна“
Необходима е идеология и политическа програма, в които да е предвидено, както и да са формулирани принципите, по които ще бъде осъществено. С общи приказки и заклинания от вкъщи с фейсбук революция не се прави. А смяната на системата е именно революция.
Политически илюзии никой не бива да храни и да се надява, че ако партията /примерно БСП/спечели изборите и състави правителство, ще смени системата с отделни закони. Това са розови сънища ! Подвеждат хората и притъпяват социалното чувство и готовността за борба за социалните им интереси.
Умението да преценяваш обстановката и съобразно нея да прогнозираш и поставяш конкретни тактически цели за проблемите в обществото, и да е достатъчно функционална Гражданската организация в полза на гражданите е най-важното за един граждански лидер за колективното ръководство на Гражданската организация.
В Монтана има Граждански организации и към тях създадени клубове по интереси. Активна организация е ГОДИ / Гражданско Обединение за Демократични Инициативи/ с предстнавителен клуб „Борци за справедливост“. Интересното в този клуб е, че в Устава и правилника е фокосирано отношенията към човешката личност и проблемите му в сегашната действителност. Всеки гражданин , селянин, етнически българин може да бъде член на клуба, за да реализира позицията си за справедливост и солидарност.
тел. за контакт 0889 010 418
Илия Миладинов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *