КОНГРЕС НА БСП В НАЧАЛОТО НА 2015 Г.!

КОНГРЕС НА БСП В НАЧАЛОТО НА 2015 Г.!

Обръщение на Федерацията „Наука и висше образование“ към НС на БСП

Резултатите от проведените избори за 43-то НС са съкрушителни за БСП. За нас този резултат не беше неочакван. Защо?
За изминалите 25 години БСП бе последователно отдалечавана от лявата си идеология и социално насочена същност, с което тя загуби огромното си предимство – идеологическата си идентичност, а именно – постигане на държава и общество на социална справедливост, солидарност и хуманизъм. През тези 25 години в партията систематично се прокарваше тезата, че тази цел е химера, утопия; предлагаха се и се утвърждаваха социаллиберални и псевдосоциални цели, издигани и от европейските социалдемократически партии, които по същество са дясноцентриски. Този процес се съпътстваше с деинтелектуализация на партията, с посредственост на рекрутирани кадри, със силно влияние на олигархичния капитал върху част от ръководството на партията.
Абсолютно е необходимо основна и постоянна задача на партията да стане изработването на

ясно виждане за модерно социално справедливо обществено устройство

за неговите механизми, за стратегията и тактиката за неговото постигане.
Освен че загуби своята лява идентичност, БСП се превърна в псевдодемократична партия. Формално проблемите се дискутират на различни нива – от основни организации до Национален съвет, но това, което реално се случва, е, че решенията се взимат от председателя на партията и от група приближени нему членове на ИБ. Голямата част от членовете на партията загубиха чувството, че от тях зависи нещо в решенията и в политиката. В резултат организационните ни структури почти не функционират, членската ни маса изчезва. Необяснимо е как едни и същи грешки в партийното строителство, в издигането на управленските и партийни кадри, в предлаганите и провеждани политики, в отношенията с ДПС и с партньорите и т.н. бяха повтаряни в продължение на 17 години, без да се направи нито един сериозен анализ, нито една открита и задълбочена дискусия в партията, за да се извлече поука от неуспехите ни в управлението и от намаляващото доверие към нас. В резултат върху моралния и управленски облик на БСП бе хвърлено огромно петно и обществото се отдръпна от нас, независимо от някои добри реализации в отделни области. Всичко това на управленско дилетантство ли се дължеше или причината е много по-сериозна? Според общото мнение е по-вярно, че реалните политики и управленските практики на БСП се формират съобразно корпоративни и частни интереси и отразяват конформизма на управленския елит.
Трябва ли да се изброява дългият списък от хора, издигнати на различни нива въпреки мнението на партийните членове, които след ръководните си реализации безпардонно изоставиха и предадоха партията,

нанасяйки й непоправими морални щети и реални загуби

Като естествено следствие в БСП се изгуби критерият за издигането до ръководни и управленски позиции само на опитни професионалисти и на доказано морални личности, искрено убедени в идеите на социализма.
Трагедия е, че това рефлектира с пълна сила върху младите в партията. Дошло е време нещата да се изрекат на глас и да се търсят решения, или на следващите избори ни очаква 4%-резултат. Част от проблема може да се реши чрез съществена промяна в Устава на партията – така че ясно да се очертае разделението на функциите и разпределението на отговорностите и правата на отделните структури на партията. Конгрес, Национален съвет, парламентарна група, администрация трябва да имат своите функции и да взаимодействат чрез представителите си в един Координиращ съвет под ръководството на Председателството. Трябва да се въведат и нови механизми за вземане на решенията и кадрово развитие с участието на максимален брой от партийните членове, да се носи и поема ясна отговорност на всички нива за резултатите от тяхната дейност.
Една от най-застрашителните реалности е прогресивно

намаляващото наше влияние върху младото поколение

От една страна, то е подложено на тотална медийна обработка, според която социализмът е ретроградна идеология. Деформира се в неимоверни размери истината за социалистическото строителство и общество. От друга страна, ние се отказахме от реалната идейно-политическа работа с младите хора и сме слаби и безпомощни в пропагандната и медийна обществена среда – там нас просто ни няма! Поради неадекватно поведение и медийни реакции на нашето ръководство за година ние трябваше да преживеем унижението и стреса от редица въпроси без убедителни отговори, от яростни медийни хули, от протестни демонстрации,  блокади, окупации, изстъпления, от обидите „мръсни комунисти“, от въпросите, свързани с апетитите около търговете за „Южен поток“, с позициите ни във връзка с Украйна и с отношението ни към Русия и т.н.
Нашето влияние сред синдикалните организации е слабо. Изгубили сме контакти с професионалните сдружения, с неправителствени организации; престъпно невнимателни сме към оредяващите структури, формирани на професионален и експертен принцип в самата ни партия. Неотложно е да променим отношението си и да поведем диалог за сътрудничество и единодействие с всички леви, ляво-патриотични, ляво-екологични партии и структури в страната. АБВ, „Движение 21“, левите Зелени, „Атака“, „Българската левица“ и още куп леви формирования, дори ПФ и ББЦ, черпят от нашия електорат. Нещо повече – АБВ разкъса т.нар. твърдо ядро на партията. Но това не значи, че не можем да намерим път да взаимодействаме с тях по някои от значимите проблеми на обществото. След две управления, резултатите от които бяха несправедливо принизени и опетнени пред обществото, считаме, че и отношението ни към ДПС трябва да бъде осмислено и променено. Време е да стане ясно, че становище на голямата част от партийната членска маса и от българския етнос е, че партия ДПС е с неприемлив морал, че има цели, насочени срещу българската държавност, че тази партия не работи за благото на турския и ромския етноси, напротив – държи ги в зависимост и нищета.
Решаването на повдигнатите проблеми не търпи отлагане. Настояваме цялото партийно ръководство да поеме открито отговорността за състоянието на партията и за получените резултати на последните вотове, да вземе решение за провеждането на РЕДОВЕН КОНГРЕС на БСП още в началото на 2015 г. Да се стартира пълна отчетно-изборна кампания в БСП още от ноември. В хода на кампанията всички участници в ръководните органи на партията и в листите да направят персонален отчет за дейността и отговорността си.
Ние не искаме „рязане на глави“ или „лов на вещици“. Ние искаме да се постави ново начало на политическо и управленческо поведение в партията и възстановяване на моралните принципи в политиката.

От вестник „Дума”, със съкращения

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *