Административни своеволия и разрушения в „Напоителни системи”

В Общинския съвет на БСП Монтана
В търсене на държавническата воля
Административни своеволия и разрушения в „Напоителни системи”, чието безумие е необяснимо
Параскева МАРКОВА

Общинската организация на БСП Монтана преживя съдбоносни сътресения, от които сравнително бързо излезе и с участието си в изборите за Европейски парламент доказа, че е първа политическа сила в общината и в областта.
Новото ръководство на общинската организация създава новия имидж на организацията с дейност, която засяга гражданите на областния град, защитава техните интереси. И не се страват да поставят на вниманието не само на партийните членове, но и на цялото гражданство експертно мнение по наболелите, неърпящи отлагане за решение, проблеми в диалог с ръководството на държавата и общината.
А един от тези проблеми е станалото с „Напоителни системи” по време на герберското управление. Сякаш зъл гений е движел тогавашните властимащи, когато запратиха ръководството на „Напоителни системи” в Мизия няма мотиви, няма икономическа логика, няма положителни резултати.
Битката на Общинското ръководство на БСП Монтана да се попави тази ситуация, да се промени, за да се запази това, което все още е останало и преди всичко грижата за язовир „Огоста”, която при тази ситуация липсва. Сериозен ангажимент в това отношение е поел и областния управител на Монтана – Николай Пенчев, който дори имаше специална среща с министъра на земеделието по този въпрос.
В началото е работата на експертите, с която се заема зам.-председателят на общинския съвет на БСП Монтана – Марин Маринов, който е специалист в тази област. Проучени са резултатите от дейността на новото ръководтво на „Напоителни системи”, след това е изпратено писмото до министър председателя синтезирано, но фактите са достатъчно силни, за да предизвикат реакция. Но реакцията е „ дежа вю” писмото стигна до Орешарски, от там до министър Греков, от него до централното ръководство на „Напоителни системи”. Отговарят тези, които са критикувани и виновни. Какво трябва да стане, за да се задейства миханизмът на властта… поне да спре унищожението и да тръгнат нещата към по-добро? Но за това е нужно да се направи поне проверка на пораженията, за да се търси решение.
Отговорът на министър Греков, който препраща на ОбС на БСП Монтана, е формален, засяга само кадровото комплектуване, пари няма, за да се разделят двете дружества, а да се обяснят унищожението и разрушенията дори не се споменава.
И следва второто писмо до министър председателя. То е гневно, но от него лъха и безнадеждност, та да се запитаме „в каква държава живеем?”
ЕТО ФАКТИТЕ ОТ ВТОРОТО ПИСМО:
…Ръководството на новото придприятие наряза и предаде на скраб двата стоманени напорни тръбопровода ф1000 в ХТР в с. Орсоя и с. Ковачица, като по този начин напълно унищожи двете напоителни полета.
Ръководството на новото предприятие наряза и предаде на скраб плаващата помпена стан¬ция в ХТР в с. Станево, ка¬то по този начин унищожи цялото напоително поле.
„Напоителни системи” Монтана, стопанисваше една от най-големите ремонтни бази в Северна България. Ръководството на новото предприятие я отне от монтанския клон и я предостави на някаква организация за отглеждане на кучета, навярно българско овчарско куче, зад която стои известен български политик.
Бившето предприятие „Напоителни системи” Монтана, стопанисваше много хидротехнически обекти на територията на област Монтана, както и язовир „Огоста” съоръжение I клас. Язовир „Огоста” е най-големият язовир на Балканите и такива съоръжения се стопанисват и охраняват по спе¬ци¬ален начин, за да се осигури пълна безопасност за населението.
В района на язовир „Огоста” има действащо свлачище, ка¬то се забелязват видими деформации на терена. В ска¬та на яз. „Огоста” се намира административната сграда към водоземната кула, която вече се разрушава поради свлачището и поне засега никой не проявява никакъв интерес, независимо че съоръжението се намира в непосредствена близост до гр. Монтана.
В писмото са цитирани и резултатите от дейността на новото предприятие „Напоителни системи” Мизия те не са оптимистични, а напротив:
През 2011 г. след обединението предприятие „Напоителни системи” – Враца, приключва с около 1 700 000 лв. загуби. През 2012 г. приключва с около 1 800 000 лв. загуби. През 2013 г. прикючва с около 1 500 000 лв. загуби. Това според нас се дължи единствено на лошо управление.
Предполага се, че идеята за преместването във Враца на „Напоителни системи” Монтана, и реализацията й е на бившия министър на земеделието Мирослав Найденов и депутати от ДПС. Но след като резултатите са толкова плачевни, трябва ли да продължава безумието!?
Общинският съвет на БСП Монтана, ще продължи да търси държавническата воля, за да дойде промяната, да спре разрушението, да се предотвратят евентуални последици от безотговорността, която се доказва с извършеното досега, споделя председателката Камелия Трифонова.
А ако стане промяната, за която настоява БСП Монтана, освен сигурността и надеждността на системата, ще се ре¬шат проблеми с безработицата.., ще се осигури спокойствие за гражданите на Монтана, че язовир „Огоста” е безопасен, че за неговата безопасност се грижат специалисти. Ще се възстановят и другите дейности, които развиваше предприятието – обработваше се 12 хил. дка земя, продукцията присъстваше на пазара. Но на загрижеността в писмото на Общинския съвет на БСП Монтана се отговаря формално, дори без задължителната за такъв сигнал проверка. Никой не коментира фактите! Ще се намери ли воля в държавата, за да се поправи грешката на самонадеяни властници, които нищо градивно не могат да измислят. За съжаление времето на настоящото правителство, което вече е в оставка, не стигна, за да разбере и коригира това решение. Остава ни да завиждаме (благородно) на Видин, че с влиянието на Михаил Миков и народните представители от областта запазиха напоителните си системи и предприятието, и полетата.