БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е МЪДЪР И НЯМА ДА ЗАБРАВИ РУСКИТЕ БРАТЯТА-ОСВОБОДИТЕЛИ

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е МЪДЪР И НЯМА ДА ЗАБРАВИ РУСКИТЕ БРАТЯТА-ОСВОБОДИТЕЛИ
Няма по-дълго и по-черно робство от това, което близо 500 години бе заробило България. Възкръсването ни, като народ със свое име и място в Европа е едно от най-големите чудеса в човешката ни история като българи.
Русия , Украйна , Филандия , Румъния заплати нашата свобода с кръвта на десетки хиляди свои синове. Никой никога и никъде не е заплащал в световната история, такава цена за свободата на друг народ. Руско-турската освободителна война от 1877г – 1878г е едно ново начало, едно ново раждане на българската държава и нация.
Героичната борба на българския народ за национално освобождение и независимост, свещено право на всеки народ, и нечуваните жестокости извършени от турските орди в България при потушаването на Априлското въстание, събудиха съвестта на целия християнски свят. Но преди това бяха и столетия на съпротива: с хайдути, със завери и комитетски съзаклятия, с воеводи и апостоли. И те за времена на страдания родиха в тъмнината на вековете исполините на българската национална революция: Раковски, Левски, Каравелов и Ботев, Караджата, Бенковски и Волов, които спасиха поруганата чест на Отечеството.
Православната вяра и славянската принадлежност са златната възможност на благородната мисия, която е отприщвала енергията на руско – украйнското общество през вековете, придавали му благородство и достойнство, окриляно е от славата и величието на Русия и е предопределяла пътя за Освобождението на България.
Да, точно това свойство е присъщо на народите ни – да потърсим преди всичко опора, в която са дълго натрупвани и православните ни сили, и сега толкова могъщи у нас. Не трябваше ли с тези християнски нации от Изтока да се сближим и сдружим, защото нашите собствени свещени предшественици са по-ярко и по-здраво изразени, отколкото при другите западни народи“. Киро – Министър – председателю , така ли мислиш , че с изпращане на самолети и бойно обурудване срещу Русия ще сдружиш славянските народи ? Кирилле не е било нужно да караш курсове в Харвърд , а просто да научиш от историята от 4 то отделение , за да видиш , че ние българи не мразим Украйнския народ , който заедно с Руския народ ни освободиха от 500 годишно турско робство Протв сме против Бандеровци и неофашиските орди , които унистожиха 14 000 граждани от Русия и Украйна в Доганс и Луганс. А „твоя “ министърка положи цветя на паметник на Бандера – известен фашист от миналото. Не знаех , че вече си имаш собствени министъри ? Проклет да си Американецо ! Измамник на българския народ.
Недвусмислено доказателство за това е днешната наша народностна участ, когато в прегръдките на т.нар нов цивилизационен избор, без приятели и надеждни съюзници, България се топи пред очите на света от невиждан демографски срив. И над престъпното безхаберие на колониалните надзиратели.
Днес все по-често, особено около националния празник 3-ти март, се размърдва и размирисва най-презрения сволъч в съвременна България. Като черни червей и смрадовранки пропълзяват с късна дата, за да омаловажат и отричат героичната смърт на двеста хиляди руско – украйнски войни сътворили безпримерен подвиг в историята на руските народи за Освобождението на майка България.
И Русия и България, всяка поради своя път през историята и поради неразривния духа, културата и цивилизационната им същност са и ще бъдат несменяема цел за обстрел, ненавист, омраза и мъст на Запада. Осъдени от тази ненавист и под каквито и форми да бъде прикривана тя, единственото, което ни очаква през следващите годините е беднотия и страданието. „Страданието мен по-силно с теб ме свързва и нашата любов в една съдба превръща“- /стих на българският поет Атанас Далчев./
А народ, който добре умее да оцени цената на свободата си, той знае да почита и своите освободители. И не забравя принесените за неговото освобождение свои и братски жертви. Българският народ е мъдър народ и никога няма да забрави братята-освободители.
Илия Миладинов