ГОЛЯМАТА ИГРА Е ВЕЧЕ ЗАПОЧНАЛА. А НИЕ БЪЛГАРИТЕ КЪДЕ СМЕ В НЕЯ ?

ГОЛЯМАТА ИГРА Е ВЕЧЕ ЗАПОЧНАЛА. А НИЕ БЪЛГАРИТЕ КЪДЕ СМЕ В
НЕЯ ?
===========================================================
Някъде по далечната периферия сме . А и ние си имаме опита от миналото –
винаги на губещата страна ще сме . И винаги са рязали живва плът от
територията ни и винаги по вина на политиците и държавниците.
А сега какво очакваме ? Както винаги все си очакваме нещо , някои друг да
ни го свърши . Е да чакаме !
________________________________________________________________
Започвам с това , че все по трудно приемам безумните щуротии и нелепици
на хора , които искат да впечатлят със своята бедна и проста душица. Те са и
плод , рожба на колонизатори , залязващия вече либерализъм , прочул се с
„евроатлантическите ценности „. Това е целта на световния елит, да ни
прави все по-бедни и по-зависими. Пандемии, вълна след вълна, рецесии,
недостиг на ресурси и други зависимости. Така по-лесно ще бъдем
манипулирани и контролирани . Днес се намираме във финалната битка –
война , срещу англосаксонската дълбока „държава“ с нейните елитни
психопати, напълно луди и непредвидими . Никога няма да се откажат и ще
се борят до последния човек, и с последния вирус, за да живеем с техните
правила . То това е стратегическо важно за правилата за тях , защото днес
кои притежават правилата , те притежават и света . А правилата са били
винаги до сега само в интерес на англосаксонците и сега им е трудно дори
да си го помислят , че ще загубят това предимство.
Ако доживеем в бъдеще , и те победят , глобализацията ще се разшири и
тогава няма да има място за националната държава . Това, което
човечеството е развивало от векове, морал , образувание ,съпричастност ,
култура , това което традиционно наричаме суверинитет всичко ще бъде
заличено , а нашите права и свобода , няма да съществуват.
Правителствата и народите ще останат в миналото . Като че ли днес
наистина либералният капитализъм е достигнал своя най-висш и вероятно
последен стадий – на неофеодализма. Неофеодализъм ?! Какво е това ?
Интересно определение – от развит капитализъм се връщаме към
феодализъм. Как става така ?! И какво значи това ??! : У нас ново
пръкналите се „демократични” идеолози и досега ни лъжат с
идеологическото клише „преход към демокрация и пазарна икономика”, но
се оказва, че сме вървели заедно с останалия свят към неофеодализъм и да
не пропусна към колониализъм . Кои са неговите характеристики? :
– Намаляват възможностите да се издигнеш в обществото по кадърност ,
знания и заслуги и се увеличават шансовете да получиш позиция в него по
наследство и допълнително трябва да притежаваш послушание..
– Така както при феодализма имаме различия в данъчното облагане на
аристокрацията, крепостните селяни и гражданите, сега имаме същата
тенденция – представителите на глобализиращия капитал не плащат данъци
на държавите, скрили своите средства по офшорни и различни данъчни
убежища, а основната част от бюджета на държавата се попълва чрез
косвени данъци, плащани от всички граждани в държавата през
потреблението им .
Особено силно феодализиране е забелязано в Общинските структури на
местна власт и партийни ръководства. Госпожо Нинова : твоята партия
напълно е феодализирана и всички критици са премахнати . Станахте
образец в това отношение . Но….. Както се казва – слугите винаги си остават
слуги и предателите винаги предатели . Днес са налице обективни
социалноикономически противоречия, а тези противоречия днес са много
по-остри, отколкото преди 5 години. Крайната цел е насочена към
изграждането на свят в който корпорациите ще заменят държавите, а
международни организации като ООН, Световна банка, и др, ще се
преформулират във форма на световно правителство. Този проект е само
един от няколкото , които в момента съграждат проекти . Но
взаимодействието между тях ще роди бъдещия световен ред. Въпроса е кога
това ще се случи ?! Въпреки това, голямата игра едва сега започва.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Продължаваме с неолибералният капитализъм и неофеодализма.
– Социалната отговорност ще бъде осигурена от глобалните корпорации.
Но преди това съпротивата на непокорните критиците , непокорните медии ,
трябва да бъдат купени , или смазани по различни начини.
Обаче !
Ужасяваща мисъл е да избираш между по-малкото от двете злини за
човечеството; убиване и унищожаване на по-слаби нации чрез изкуствени
оръжия посредством измислени причини и унищожаване на общественото
здраве и контрол на населението посредством аерозолни емисии пръскани
отгоре ни прикрити зад интелектуалните измами и твърдения за
„“Химиотерапия на планетата против глобално затопляне“ или другата злина
– „ваксините са безопасни“. Глобален контрол върху прираста на
населението чрез увеличаване на специфични заболявания, безплодието,
спада на продължителността на живот и смърт. Това , мисля си е чист
заговор ?! Карантината е политически модел за световно господство на
глобалния елит.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Как е днес в България ?
___________________

Колониалния елит от надзиратели , които упражнява властта, поражда
големи страхове какво ще се случи , когато се лишат от нея. Вкопчването
във властта и злоупотребата с нея с оглед на частни интереси води до
опасни последици. Това е един от белезите на ненормалността в една
държава . Надявам се в близко време системата да се демонтира от бунта
на осъзнатите българи . Страхувам се , че ни очакват трудни времена и сами
трябва да се заредим с оптимизъм. Старото време никога няма да се върне
и аз предполагам, че това е добре. Това, което се връща,