Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ:ДА СЕ ВСЛУШВАМЕ В ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА

Зоя Станоева
Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ:ДА СЕ ВСЛУШВАМЕ В ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА

Д-р Илиян Тимчев направи отчет за работата си като народен представител за 12 МИР-Монтана от Коалиция за България. който положи клетва на 5 февруари тази година. Пред мен стоеше не леката задача да спомогна за консолидирането на партийните структури в областта, сподели Тимчев. Сформира се работна група, която да проведе отч етно-изборни събрания и общинска конференция за избор на ново ръководство. Не на дневен ред беше Здравната стратегия на Република България за периода 2014/2020. Никое правителство досега не е успявало да напише или да доведе докрай изготвянето на такава стратегия. Благодарение на нашите усилия, каза д-р Тимчев тя получи одобрение от ЕК и от Световната банка, и България за първи път ще получи безвъзмездно средства за реформи в сектор здравеопазване.Друг важен закон, регламентиращ взаимоотношенията и зависимостите в здравната система е Законът за здравето. Имах възможността да взема участие и в две кръгли маси: Проект домашни грижи за независим и достоен живот, и Национална прграма за превенция на фрактури при остеопороза. Един от вносителите съмна Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия. Работил съм активно за задвижването на множество проекти в областта.Отправих писмен въпрос към министъра на земеделието и храните проф.Димитър Греков относно незаконната сеч на млада гора в региона. Имах личен разговор с премиера Пламен Орешарски по повод проекта КОМ 2016. За шестмесечния си престой в парламента съм провел общо 72 срещи в избирателния район, като част от тях по време на кампанията за евровота.. Проведохме силна и натоварена предизборна кампания, която се оказа и много ефективна, тъй като получихме най-високия резултат на национално ниво.Гордея се, че участвах в тази кампания, сподели в края на отчета си д-р Тимчев, и благодари на всички, които ни подкрепиха и работиха усилено за постигането на този резултат