НА 19.04.2024г. В ХОТЕЛ „ЖИТОМИР“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 -2027 г.

О Б Р А З О В А Н И Е
––––––––––––––––––––––––
НА 19.04.2024г. В ХОТЕЛ „ЖИТОМИР“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 -2027 г.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Дневният ред включва доклади за напредъка на програмата през изминалия период и дейностите на Управляващия орган.
– В заседанието ще се включи и кметът на Монтана Златко Живков, който е и член на комитета на наблюдение на програма „Образование“ 2021 – 2027 г.
–––––––––––––––––––––––––––––
Дневният ред включва доклади за напредъка на програмата през изминалия период и дейностите на Управляващия орган. Ще бъде представена ролята на регионалните управление на образованието в изпълнение на стратегическите операции по европейската програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“. Участниците ще се запознаят и с инвестиционната стратегия за изпълнение на финансовите инструменти по Програма „Образование“ 2021-2027 г.“;
участниците в заседанието ще обсъдят методологии и критерии за подбор на три операции на програмата. Те са за развитие на дуалната система на обучение, за ограмотяване на възрастни и за десегрегация на училищата, превенция на вторична сегрегация и против дискриминацията .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Всичкото това е много сериозно и много важно за бъдещето на Община Монтана.
Трябва да се разбере и да сме на ясно , че без икономически възход на Общината няма как да се подобри живота на хората , няма как да се укроти демографската криза и спаси етноса ни от обезличаване и изчезване в близкото ни бъдеще. Затова образованието и възпитанието на младите хора в Общината ни е много важно и отговорно. Възходът на една нация не започва в заводите, а започва в класните стаи. Без стратегическо планиране , системен подход и стратегия за бъдещето образоване и възпитаване на млади хора Община Монтана е обречена на посредствено селище с затихващи остатъци на живот както многото големи села в Областта .
Налице е :
– обезбългаряването на българското образование
– заличаване на българската историческа памет в Монтанските училища .
– това, което правят учебните програми, е да обезродяват нашите деца .
– не се насърчава изучаването и утвърждаването на националната памет и българската национална идентичност. Това е изискване на средното образование, което не е изпълнено в учебните програми, по които учат нашите деца.
– има огромен проблем в самият образователен процес. В него не е включено патриотичното образование , което въобще не се споменава в учебниците.
Какво правим ? Направихме дарение с индустриален интелект други държави . Наши образовани инженери , техници и специалисти са вече в чужди икономики .
Но истина е , че от много училища излизат и недопустимо много неграмотни социопати , изначално съсипани и объркани млади хора , чийто мироглед е насочен , или в кръчмите , или като евтина сезонна работна ръка в чужбина.
– обезлюдяване на Монтана и Общинските села
– застаряващото население в Общината.
Една от причините да става това е :
опита да се променят традициите , и вроденото патриотично съзнание на българина , за геополитически цели на Брюксел и Вашингтон, които са пагубни за националните ни интереси и оцеляване на етноса ни на територията на нашата България и Община Монтана. Защото всичкото това е политически и геостратегически създаден проблем на интереси , които рефлектира на образованието ни и ние българите ще понесем и изстрадаме в борбата си за оцеляване.
–––––––––––––––––––––––––––––
Много добре разбираме трудностите и сложността за решаването на посочените проблеми , но ние като Гражданско сдружение “ Пряка Демокрация Монтана“ ще участваме активно в процесите за възстановяване истинско необходимото за децата ни образование и историческата памет на българщината в Община Монтана. Да се надяваме , че това е начало за промяна в образователните процеси и живота на младите хора – надеждите за бъдещето на Община Монтана.
Илия Миладинов