НЕОЛИБЕРАЛИ И ЕВРОАНТЛАНТИЦИ НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ , ЧЕ СТЕ НА ПРАГА НА РАДИКАЛНО – ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ , КОИТО ЩЕ ВИ ПОМЕТАТ И ЗАПРАТЯТ В ИСТОРИЧЕСКОТО НЕБИТИЕ НА ИСТОРИЯТА

НЕОЛИБЕРАЛИ И ЕВРОАНТЛАНТИЦИ НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ , ЧЕ СТЕ НА ПРАГА НА РАДИКАЛНО – ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ , КОИТО ЩЕ ВИ ПОМЕТАТ И ЗАПРАТЯТ В ИСТОРИЧЕСКОТО НЕБИТИЕ НА ИСТОРИЯТА
===========================================
Хората с вота си заявяват открито и категорично, че не искат повече нито европейски, нито евроатлантически ценности; отрекоха капитала, „новия цивилизационен избор“, Европейския съюз и демагогията на глобализма,
геополитическите брътвежи на нашите политици и осъдиха на
политическа смърт партиите, които управляват през последните
десетилетия. В това число и т. нар. „левица“.
–––––––––––––––––––––––––
Каквото и да ни е мнението за историята , тя си остава архив на събития , които са изживени от човечеството и никой не може да спре този „архив“ на човешките деяния докато човеците съществуват на планетата „Земя“. Както Вселената , така и историята си имат непоклатими закони , които действат безотказно. Историята има един неписан закон, който ни информира : началото на триумфа е начало и на неговия край и съпътстван с приближаване на поражението.
Изминаха вече повече от 30 години от въпросния триумф и вече се вижда, че основанието за надежди за смислен живот , сигурност и социална справедливост за някои се е отстъпило на други и е отнето от тези, които гледат и не вярват какво се случва с тях. А това са обикновените хора и работещите бедни .
Не случайно изразявам позицията си от това , че президента предпочете да даде третия мандат на БСП , отколкото на ПП „Демократична България“ По този начин се спасяваме временно от непредвидими събития и процеси , ако се беше съставило правителство . Тия либерали
са надарени с коварното и особено зловещо умение да се представят за добри, нравствени, обединители, спасители. Те си и вярват, че са такива. Но и хората се подвеждат и приемат лицемерието им за добродетел.
Колкото и да се преструват , когато губят избори много обичат да се прехласват с призиви да бъдем заедно, едно цяло, да не се делим, да преодоляваме различията, да забравяме злото, което си причиняваме
Дори приеха и прегръдка с БСП . До там стигнаха ! По същество Либералното общество, което е продукт на човеконенавистната либерална идеология, е основано върху дълбоки съсловни разделения и социално-политически конфликти. .Тези хора нямат национална кауза, а единствено лични и корпоративни интереси и им все едно какво ще се случи с държавата – само за да се харесат на господарите си, да получат някаква изгода и се укрепят във властта.
Обективният процес не може да бъде отменен, но нека не подценяваме пораженията на либералната идеология, която е способна да подготви най-различни коварни и непредвидими провокации. Можем да си представим как ще изглеждат и какъв ефект ще покажат те, когато всички ще са убедени, че живеят в нов свят, а до тях се разполагат живи остатъци
от миналото.
Изходът – да създадем алтернативни жизнени опции за колективен живот и отговорност. Да направим така, че ресурсът от сляпо и глухо обществено недоволство да се трансформира в силно Гражданско Общество, което ще създаде не просто нова политическа карта, но и нова социална чувствителност, която да гарантира и осигурява възстановяване на държавата и социална справедливост.
И да завършим отново с историята :
опитът на човешката цивилизация показва, че икономиката и
естествените потребности на хората далеч не винаги са първични за нацията. В началото е словото – по-точно голямата идея, която дава смисъл на битието в бъдещето. Това не случайно го споменавам , защото нашето общество е хипнотизирано в материалното , в парите , а не в това
да се погледне за бъдещето и съдбата на децата и внуците. Много хора се чувстват безсилни и са обезкуражени. Но въпреки това обществените отношения съзряват за нов вид отношения към изразена социална справедливост и забележете – информационен социализъм.
Илия Миладинов