Отново писмо до Министър председател Орешарски

Г-н Министър председател,
Получихме отговора на министър Греков по повод становището на Общ.съвет на БСП относно бившото предприятие „Напоителни системи“- Монтана. Анализирайки отговора, който получихме, ще си позволим да кажем, че според нас министър Греков въобще не е прочел нашето становище, да не говорим за отговора. За анализи и проучване на казуса въобще не може да се говори. В отговора няма нито ред по повдигнатите от нас въпроси. Освен това ни се изпраща становище не на министерството на земеделието, а на ЕАД „Напоителни системи“ — София, което ние не приемаме и го смятаме за невярно и непрофесионално.
Г-н Министър председател, ще си позволим да ви припомним част от нещата, за които съзирахме и вас, каквато към момента няма.
Ръководството на новото предприятие наряза и предаде на скраб двата стоманени напорни тръбопровода ф 1 000 в ХТР с.Орсоя и с.Ковачица, като ло този начин напълно унищожи двете напоителни полета.
Ръководството на новото предприятие наряза и предаде на скраб плаващата помпена станция на ХТР с.Станево като по този начин унищожи цялото напоително поле.
„Напоителни системи“ – Монтана стопанисваше една от най-големите ремонтни бази в северна България. Ръководството на новото предприятие я отне от Монтанския клон и я предостави на някаква организация за отглеждане на кучета, навярно българско овчарско куче, зад която стои известен български политик.
Бившото предприятие „Напоителни системи“ – Монтана стопанисваше много хидротехнически обекти на територията иа област Монтана, както и яз.Огоста – съоражение I клас. Язовир Огоста е най — големият язовир на Балканите и такива съоражения се стопанисва!* и охраняват по — специален начин, за да се осигури пълна безопасност за населението.
В района на яз.Огоста има действащо свлачище , като се забелязват видими деформации на терена . В ската на яз. Огоста се намира административната сграда към водоземната кула, която вече се разрушава поради свлачището и поне за сега никой не проявява никакъв интерес, независимо, че съоражението се намира в непосредствена близост до гр.Монтана.
Г-н Министър председател, категорично не приемаме и изпратения ни отговор от министър Греков, тъй като гой не отговаря на информацията ни за икономическите резултати , които имаме за новото предприятие. През 2011гслед обединението предприятие „Напоителни системи“ -Враца приключва с около 1 700 000лв загуби. През 2012г приключва с около 1 800 000лв загуби. През 2013г приключва с около 1 500 000лв загуби. Това според нас се дължи единствено на лошо управление .
I •’реди обединението „Напоителни системи“ — Монтана работеше добре, като освен основната си дейност развиваше и други дейности, за да няма съкращения и за да не тежи на държавата. Развиваше строителна дейност, печелеше строителни поръчки и работеше добре. Освен това предприятието развиваше и селскостопанска дейност, като обработваше близо 12 хнл.дка земя и стоеше добре на пазара. Всичко това беше унищожено от новото ръководство, което много лесно може да проверите чрез вашите експерти, за да се убедите в истината и да разберете, защо не сме съгласни с безсмислените отговори, които ни се изпращат.
Г-н Министър председател, най – вероятно всичко това е станало под натиска на бившия министър на земеделието Мирослав Найденов както и с подкрепата на депутати от ДПС.
Не случайно това лошо и не добре обмислено решение за обединението на трите клона на Враца , Видин и Мотана в един със седалище Враца , бе отхвърлено от гражданите на ip. Видин с помоща на видинските депутати
и вероятно със съдействието из г-н Михаил Миков бе преместено и видинското предприятие получи самостоятелност такава, каквато е имало.
Г-н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Надявам се, че ще проучите въпроса и ще съдействате за възстановяване на бившото монтанско предприятие като по този начин ще предотвратите по-нататъшното му пълно унищожаване.
Възстановяването на предприятие „Напоителни системи“-Монтана не изисква никакви финансови средства и допълнително кадрово осигуряване, а само държавническа воля.По този начин ще възстановите справедливостта и уважението към най-бързо обезлюдяващия град в Европа – гр.Монтана, което гражданите на града ще оценят по достойнство.

С УВАЖЕНИЕ,