ПИСМО ДО МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ ЗА „ВОДНИЯ ЦИКЪЛ“НА МОНТАНА

до
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Една от най-дискутираните теми в нашия град е изграждането на обект ,Воден цикъл“. На срещи с гражданите бяха поставени усто и писмено много въпроси, които бяха разгледани от ръководството на Общинския съвет на БСП и беше взето решение да Ви ги предоставим за становище и отговор.
Под въпрос поставяме заданието за проектиране на обект „Воден цикъл“ с тези параметри – подмяна на водопроводната мрежа 16 км и подмяна на канализационната мрежа от 45 км при положение, че загубите на питейна вода са 75 % и дължината на водопроводната мрежа е около 120 км. Голяма част от последната е изградена с етернитови тръби и е напълно амортизирана с ежедневни аварии, а канализационната мрежа е изградена от бетонови тръби върху бетонова основа и е оразмерена за 100 000 град. Благодарение на тази канализационна мрежа е проектирана и изградена пречиствателната станция, която и днес работи добре.
При строителството е констатирано, че за основа под тръбопроводите не се поставя строителен пясък, както е по проект, а се поставят материали с недоказани строителни качества и вредни за жителите на гр.Монтана. Недопустимо се използва хвост от мините в гр.Чипровци, на който му измислят различни имена-инертен пясък, индустриален пясък, шлака и аккво ли още не. След спиране на полагането на хвост започнаха строителите да слагат, със знанието на общинската администрация, материали със също недоказани качества. И това се прави без разрешение и нарушавайки
законите на държавата от землищата на селата Д.1Деровене,Д-р Йосифово, Дългоделци и от други места.
Почти всички изкопани излишни земни маси смесени с бетонови отпадъци, счупени бетонови тръби и асфалтови отпадъци не се извозват в депото за твърди, битови и строителни отпадъци, а със знанието на общинската администрация се депонират навсякъде в околностите на града, превръщайки цели райони в сметища, така че жителите на нашия град и неговите гости да наблюдават една нелицеприятна гледка, сътворена благодарение на нехайството на определени институции.
Констатирано е, че при строителството не се изпълняват техническите изисквания и това действително създава дисконфорт на гражданите да имат нормални условия за движение по улиците и да няма тази висока запрашаемост, която се измерва в града и влияе много сериозно на здравословното ни състояние.
Не е ясно къде отиват парите от разликата в цената на заложените видове работи и извършените по начина, по който Ви информираме. Липсва информация с колко ще намалеят загубите на вода и ще се намали ли цената на В и К услугите.

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Надяваме се, че ще получим отговори на поставените въпроси, за да изградим нашето становще и да информираме живеещите в гр.Монтана.
Въпреки изпратените много писма и декларации до Народното събрание, министерства, Прокуратура, полиция някакъв съществен резултат – няма. Обектът продължава да се строи с мълчаливото съгласие на държавните институции. След неговото завършване загубите на питейна вода ще си останат почти същите с ежедневни аварии, а ние живеещите в най-бедния край на Европа ще продължим да плащаме една от най-високите цени на питейна вода в България.
Поради тази причина настояваме да се организира строителството нанов воден цикъл и поне с малко да допринесем за по-добър живот награжданите на Монтана, живеещи в най-бедния и най-бързо обезлюдяващ
край на Европа.

С УВАЖЕНИЕ……….