ПИСМО ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ОРЕШАРСКИ

ДО
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
М И Н ИСТЬР-П РЕДСЕДАТЕЛ
НА БЪЛГАРИЯ

 

 

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В началото на 2013 г. правителството на ГЕРБ е взело решение за закриване на предприятието „Напоителни системи“ – гр.Монтана и преминаването му в гр.Враца. Това преместване беше извършено без каквато и да било икономическа обосновка и доведе до социални проблеми – закриване на работни места, влошени икономически показатели, които водят до фалит и закриване на предприятия с близо седемдесетгодишна история. Първото действие на ръководството на „Напоителни системи“ -гр.Враца бе да започне унищожаването на изградената напоителна система в област Монтана – като напорния стоманен водопровод ф 1000 в с.Орсоя, напорния водопровод в с.Ковачица и плаващата помпена станция в с.Станево. Всички те бяха нарязани и продадени на скрап.

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Предприятието „Напоителни системи“ в гр.Монтана стопанисва и наблюдава пет големи язовира, 17 км защитни диги по р.Дунав, 15 помпени станции , 2 бр. МВЕЦ, защитава от наводнения 27 000 дка площи чрез 38 открити канала и поддържат 200 000 дка поливни площи. То се грижи, стопанисва,охранява и наблюдава един от най-големите язовири на територията на България и Балканския полуостров – язовир „Огоста“. Това съоръжение е от първи клас, за което са необходими много специални мерки.
През м.април 2014 г. областния управител на Монтана сезира министъра на земеделието с обосновано становище за възстановяване статута на предприятието „Напоителни системи“ в гр.Монтана. До сега няма никакво решение на този толкова важен въпрос, за да се предотврати по-нататъшното унищожаване на бившето предприятие „Напоителни системи“ в Монтана. Възстановяването му не изисква никакви финансови средства или допълнително кадрово осигуряване, а само държавническа воля, която гражданите на Монтана ще оценят по достойнство.

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Надяваме се на Вашата бърза намеса и възстановяване на предприятието, а по този начин и на справедливостта.

С УВАЖЕНИЕ…..