РАЗКАЗ ЗА БОЛЕЗНЕНО ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ДРУГАТА ЕПОХА

РАЗКАЗ ЗА БОЛЕЗНЕНО ПРЕЖИВЯВАНЕ ОТ ДРУГАТА ЕПОХА
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Обикновено казвам ,че глупаво е да се връща човек често в миналото си . Така го казвам , но да си призная,аз обичам да се „разхождам “ в миналото си и да усещам как спомените ми затягат гърлото и навлажняват очите ми.Това ми чувство е някакво особено. Правеше ме горд възвишен романтик и родолюбец. Ако бях поет , или писател щях да пиша непрекъснато за оная другата България в която имаше ред , вяра , подем и доверие в утрешния ден.Селските училища гъмжаха от малки дечица и гласовете им се смесваха с училищният звънец. Нямаше село без училище и киносалон. И после,….спомням си големият град – панаира , цирка, заводите пълни с работници и техникума в които влязох да уча.Лятото отново се връщах на село и помагах на дядо ми . Косихме ливади в ТКЗС то и събирахме сено . Дядо ми обещаваше , че ще получа дори и заплата. Отначало мечтаех да си купя колело , но после си казах отмина ерата на колелата – ще си купя мотопед „Балканче“. Представях си как ще возя гаджето с мотопеда. И накрая нищо не си купих , парите стигнаха само за синя риза, книги и тетрадки за училище. Дори и за едни кецове не стигнаха тъй като обичах да играя волейбол и баскетбол.
Живеехме бедно но пък истински. Нямаше стрес , нямаше страх ,нямаше такава престъпност. Морала и възпитанието , интелекта беше прицел на младите хора. Беше гордост да го покажеш на познати , приятели. Образованието ни беше на световно ниво . Бяхме и космическа държава с наши космонавти. С първа ядрена АЕЦ централа на Балканския . полуостров. Най- силната армия на Балканите.
Самото ми подсъзнание , образно казано, преживяното минало ми проповядва принципите на реалността в която се живееше и самата същност на Живота доказваше израснали и утвърдени истински човешки ценности – патриотичност , морал , съпричастност, възпитание , култура , етичност . Доказвани от човека на човек. Любов и обич към България. Надежда и устрем към бъдещето в живота на Родината. Нямаше дискриминация , имаше интеграция , нямаше експлоатация човек от човек . Имаше я България на всички международни класации в призовите места . Дори и в спорта на Олимпиади бяхме до 6 место. Това беше истината !
И…. в един момент се връщаш в сегашното си битие.Все едно минаваш през плазмата на телевизора показващ онова време на бащите и дедите ни .
А , някой да доразкаже нататък , за днешното време , за живота в България . Аз , не мога , младите ми казват , че съм човек от друга епоха .
Илия Миладинов