ТОВА Е МОЕТО ИЗКАЗВАНЕ НА 19.02 2024 Г В МОНТАНА ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

19 февруари в 15:54 ч. 

Споделено с: Публично

Публично
ТОВА Е МОЕТО ИЗКАЗВАНЕ НА 19.02 2024 Г В МОНТАНА ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ИЗКАЗВАНЕ
Навършват се 151 години от софийското бесило, което отне живота на един от най-великите синове на България. За Левски се е писало много. Тепърва ще се пише още повече. С времето ще се извисява неговият ръст на човек, мислител и революционер, ще се оценяват заслугите му за българите и човечеството. Бъдещето ще разкрива отново и отново величието на този исполински дух, на този голям българин — гражданин на света.
Днес се опитват някакви политически отрепки да презаписват историята, да се рушат хилядолетни традиции, да разрушават паметници и се посяга върху вероизповедания, показват една готовност за извратено мислене и действие, които трябва да срещнат изключително сериозен отпор. Именно вчерашното празнуване инициирано от политически лидери и депутати на прословутата сглобка е ярък пример за това как се омаловажава всичко българско- традиции , култура и омаловажаване на един велик българин , които е символ на българския дух и свобода. В последните 3 десетилетия пред очите се разгръщат нови извратени форми на неоколониализъм. А т.нар. „цветни революции“ се оказват средство за разрушаване на общества и държави с цел икономически грабежи трайно колониално робство. Дякона Левски е стопера на техният либерализъм и идеология за социалното разделение и класовата нетърпимост и на непреодолимата враждебност между обществените съсловия , тоест враждебност между нас. Когато са силни, имат власт, разпореждат се и насаждат омрази и изобщо не им е до обединение , до исторически паметници , национални герой и суверенитета на България. Парите за тях са всичко !
Всеки на своето време е виждал зад ореола на тази голяма личност една своя идея, една своя мечта за В. Левски; много са се опитвали да правят от неговото име знаме, символ или плакат. Но независимо от различията в подхода към В. Левски , никой не е посмял, и все още да се е осмелил да оспори, да обезличи, да постави под съмнение монолитната като гранит личност на Апостола, никой не се е опитвал да отрече или омаловажи неговото безсмъртно дело. Личността на В. Левски върху социален план очертават неговото място и роля в историята на българската освободителна епоха. И още с тези първи опити се създават и първите неясни представи за Левски като деец и идеолог на българската революция. Левски успя да прозре епохата и сам да систематизира политическа идеология, която да стане двигател на освободителното движение . Като добър патриот и революционер-практик тръгнал от град на град, от село на село да пропагандира революционни идеи, да създава организация, да обединява и сплотява българите в името на свободата. Точно това като , че ли сериозно безпокой политическата мафия. В техен интерес е да се обезличи всичката традиционна историческа памет. От друга страна, след 151 години завинаги е определено мястото на първа величина като личност в нашата история.
Но ние днес сме тук и пред паметната – плоча символ на българския дух , свобода и независимост . Този дух и традиция ще го предаваме на идните поколения.
България днес има нужда точно от това – символа и духа на свободата да навлиза в душите и сърцата на всички българи. Вечна слава на апостола на свободата Васил Левски
Илия Миладинов